Wybierz poprawną wartość. 28 nie jest żadną z dostępnych opcji.