Wybierz poprawną wartość. 31 nie jest żadną z dostępnych opcji.