Wybierz poprawną wartość. 32 nie jest żadną z dostępnych opcji.