Wybierz poprawną wartość. 9 nie jest żadną z dostępnych opcji.