Wybierz poprawną wartość. 6 nie jest żadną z dostępnych opcji.