Jordan Henderson FIFA 20

Jordan Henderson FIFA 20 Career Mode 球員評分

英格蘭英格蘭

Jordan Henderson85 85

身高 182 cm6'0"

體重 80 kg176 lbs

慣用腳

出生日期 1990年6月17日

年齡 29

偏好位置 CMCDM

球員工作率 高 / 高

非慣用腳

技能動作

價值 €37.000.000

價值 $37.000.000

價值 £37.000.000

球員薪資 €150.000

球員薪資 $150.000

球員薪資 £150.000

Changelog
利物浦 FIFA 20 利物浦

位置 RCM

球衣編號 14

已加入球會 2011年6月9日

合約時間長度 2023

英格蘭 FIFA 20 英格蘭

位置 RCM

球衣編號 8

球技

控球 3 84

盤球 1 78

防守

盯人 80

滑剷 76

攔截 82

心理質素

積極性 82

反應能力 1 86

進攻走位 1 78

攔截 2 84

視野 83

沉著 78

傳球能力

橫傳 82

短傳 86

長傳 2 87

體能

加速值 67

體力 91

力量 76

平衡 70

衝刺速度 66

敏捷性 69

彈跳 77

射門

頭槌 65

射門力道 77

終結能力 69

遠射 72

曲線 80

自由球 74

十二碼 64

凌空抽射 71

守門員

守門員走位能力 9

守門員飛身撲救 7

守門員接球能力 13

守門員踢球能力 7

守門員反應能力 13

專長

引擎

特性

領導能力

擅長斜角傳中球員

長傳球員(僅限電腦球員)

有團隊精神