Mohamed Salah FIFA 21

Mohamed Salah EA FC FIFA 21 Career Mode 球員評分

埃及埃及

Mohamed Salah90 90
FUT.GG Mohamed Salah

身高 175 cm5'9"

體重 71 kg157 lbs

慣用腳

出生日期 1992年6月15日

年齡 28

偏好位置 RW

球員工作率 高 / 中等

非慣用腳

技能動作

價值 €120.500.000

價值 $136.000.000

價值 £108.500.000

球員薪資 €245.000

球員薪資 $280.000

球員薪資 £220.000

Changelog
Liverpool FIFA 21 Liverpool

位置 RW

球衣編號 11

已加入球會 2017年7月1日

合約時間長度 2023

埃及 FIFA 21 埃及

位置 RW

球衣編號 10

球技

控球 89

盤球 90

防守

盯人 38

滑剷 41

攔截 43

心理質素

積極性 63

反應能力 92

進攻走位 91

攔截 55

視野 84

沉著 90

傳球能力

橫傳 79

短傳 84

長傳 75

體能

加速值 94

體力 85

力量 75

平衡 91

衝刺速度 92

敏捷性 91

彈跳 69

射門

頭槌 59

射門力道 80

終結能力 91

遠射 84

曲線 83

自由球 69

十二碼 2 83

凌空抽射 79

守門員

守門員走位能力 11

守門員飛身撲救 14

守門員接球能力 14

守門員踢球能力 9

守門員反應能力 14

專長

速度型球員

盤球好手

雜技式球員

精準射手

全能前鋒

特性

精準射門

遠射球員(僅限電腦球員)

高速盤球員(僅限電腦球員)

外腳背射門

高吊球(僅限電腦球員)