N'Golo Kanté FIFA 18

N'Golo Kanté FIFA 18 Career Mode 球員評分

法國法國

N'Golo Kanté88 90

身高 168 cm5'6"

體重 68 kg150 lbs

慣用腳

出生日期 1991年3月29日

年齡 27

偏好位置 CDMCM

球員工作率 中等 / 高

非慣用腳

技能動作

價值 €59.500.000

價值 $67.000.000

價值 £52.500.000

球員薪資 €245.000

球員薪資 $270.000

球員薪資 £215.000

Changelog
車路士 FIFA 18 車路士

位置 LCM

球衣編號 7

已加入球會 2016年7月16日

合約時間長度 2021

法國 FIFA 18 法國

位置 LDM

球衣編號 13

球技

控球 79

盤球 79

防守

盯人 75

滑剷 85

攔截 89

心理質素

積極性 90

反應能力 87

進攻走位 71

攔截 91

視野 79

沉著 85

傳球能力

橫傳 68

短傳 85

長傳 81

體能

加速值 82

體力 95

力量 77

平衡 90

衝刺速度 80

敏捷性 83

彈跳 79

射門

頭槌 54

射門力道 71

終結能力 65

遠射 69

曲線 49

自由球 49

十二碼 54

凌空抽射 56

守門員

守門員走位能力 7

守門員飛身撲救 15

守門員接球能力 12

守門員踢球能力 10

守門員反應能力 10

專長

阻截

戰術家

特性

健康