N'Golo Kanté FIFA 20

N'Golo Kanté FIFA 20 Career Mode 球員評分

法國法國

N'Golo Kanté89 90

身高 168 cm5'6"

體重 72 kg159 lbs

慣用腳

出生日期 1991年3月29日

年齡 28

偏好位置 CDMCM

球員工作率 中等 / 高

非慣用腳

技能動作

價值 €66.000.000

價值 $66.000.000

價值 £66.000.000

球員薪資 €230.000

球員薪資 $230.000

球員薪資 £230.000

Changelog
車路士 FIFA 20 車路士

位置 RCM

球衣編號 7

已加入球會 2016年7月16日

合約時間長度 2023

法國 FIFA 20 法國

位置 LDM

球衣編號 13

球技

控球 80

盤球 79

防守

盯人 90

滑剷 85

攔截 91

心理質素

積極性 90

反應能力 93

進攻走位 72

攔截 92

視野 79

沉著 85

傳球能力

橫傳 68

短傳 86

長傳 81

體能

加速值 79

體力 97

力量 1 73

平衡 92

衝刺速度 77

敏捷性 82

彈跳 77

射門

頭槌 54

射門力道 71

終結能力 65

遠射 63

曲線 49

自由球 49

十二碼 54

凌空抽射 56

守門員

守門員走位能力 7

守門員飛身撲救 15

守門員接球能力 12

守門員踢球能力 10

守門員反應能力 10

專長

阻截

戰術家

特性

出色球員