N'Golo Kanté FIFA 21

N'Golo Kanté FIFA 21 Career Mode 球員評分

法國法國

N'Golo Kanté88 88

身高 168 cm5'6"

體重 70 kg154 lbs

慣用腳

出生日期 1991年3月29日

年齡 30

偏好位置 CDMCM

球員工作率 中等 / 高

非慣用腳

技能動作

Changelog
Chelsea FIFA 21 Chelsea

位置 RCM

球衣編號 7

已加入球會 2016年7月16日

合約時間長度 2023

法國 FIFA 21 法國

位置 CDM

球衣編號 13

Chelsea FIFA 21 Chelsea

位置 RCM

球衣編號 7

已加入球會 2016年7月16日

合約時間長度 2023

法國 FIFA 21 法國

位置 CDM

球衣編號 13

Chelsea FIFA 21 Chelsea

位置 RCM

球衣編號 7

已加入球會 2016年7月16日

合約時間長度 2023

法國 FIFA 21 法國

位置 CDM

球衣編號 13

Chelsea FIFA 21 Chelsea

位置 RCM

球衣編號 7

已加入球會 2016年7月16日

合約時間長度 2023

法國 FIFA 21 法國

位置 CDM

球衣編號 13

球技

控球 80

盤球 79

防守

盯人 89

滑剷 85

攔截 90

心理質素

積極性 90

反應能力 91

進攻走位 72

攔截 91

視野 79

沉著 85

傳球能力

橫傳 68

短傳 85

長傳 79

體能

加速值 79

體力 96

力量 72

平衡 92

衝刺速度 76

敏捷性 82

彈跳 77

射門

頭槌 54

射門力道 71

終結能力 65

遠射 65

曲線 49

自由球 49

十二碼 54

凌空抽射 56

守門員

守門員走位能力 7

守門員飛身撲救 15

守門員接球能力 12

守門員踢球能力 10

守門員反應能力 10

專長

阻截

戰術家