Takefusa Kubo FIFA 23

Takefusa Kubo FIFA 23 Career Mode 球員評分

日本日本

Takefusa Kubo74 84
FUT.GG Takefusa Kubo

身高 173 cm5'8"

體重 67 kg148 lbs

慣用腳

出生日期 2001年6月4日

年齡 21

偏好位置 RMCAM

球員工作率 中等 / 中等

非慣用腳

技能動作

價值 €5.000.000

價值 $5.000.000

價值 £5.000.000

球員薪資 €1.500

球員薪資 $1.500

球員薪資 £1.500

Changelog
Real Sociedad FIFA 23 Real Sociedad

位置 後備

球衣編號 14

已加入球會 2022年7月19日

合約時間長度 2027

球技

控球 79

盤球 81

防守

盯人 None

滑剷 48

攔截 43

心理質素

積極性 43

反應能力 65

進攻走位 68

攔截 29

視野 72

沉著 70

傳球能力

橫傳 63

短傳 74

長傳 60

體能

加速值 88

體力 75

力量 46

平衡 83

衝刺速度 72

敏捷性 86

彈跳 52

射門

頭槌 39

射門力道 65

終結能力 69

遠射 59

曲線 68

自由球 72

十二碼 61

凌空抽射 57

守門員

守門員走位能力 10

守門員飛身撲救 6

守門員接球能力 7

守門員踢球能力 15

守門員反應能力 10

特性

敏銳的觸覺

技術性盤球員(僅限電腦球員)