Éder Militão FIFA 24

Éder Militão EA FC FIFA 24 Career Mode 球員評分

巴西巴西

Éder Militão86 89
FUT.GG Éder Militão

身高 186 cm6'1"

體重 78 kg172 lbs

慣用腳

出生日期 1998年1月18日

年齡 26

偏好位置 CB

球員工作率 中等 / 高

非慣用腳

技能動作

價值 €65.500.000

價值 $65.500.000

價值 £65.500.000

球員薪資 €210.000

球員薪資 $210.000

球員薪資 £210.000

Changelog
Real Madrid FIFA 24 Real Madrid

位置 後備

球衣編號 3

已加入球會 2019年7月1日

合約時間長度 2025

球技

控球 72

盤球 70

防守

盯人 None

滑剷 85

攔截 87

心理質素

積極性 84

反應能力 85

進攻走位 64

攔截 86

視野 59

沉著 74

傳球能力

橫傳 69

短傳 78

長傳 76

體能

加速值 82

體力 85

力量 79

平衡 62

衝刺速度 88

敏捷性 70

彈跳 92

射門

頭槌 87

射門力道 62

終結能力 48

遠射 42

曲線 60

自由球 40

十二碼 60

凌空抽射 34

守門員

守門員走位能力 12

守門員飛身撲救 11

守門員接球能力 8

守門員踢球能力 15

守門員反應能力 15

專長

阻截

戰術家

特性

中場指揮(僅限電腦球員)

擅長斜角傳中球員

遠射球員(僅限電腦球員)

高速盤球員(僅限電腦球員)

衝刺入球