Wybierz poprawną wartość. 16 nie jest żadną z dostępnych opcji.