Wybierz poprawną wartość. 18 nie jest żadną z dostępnych opcji.