N'Golo Kanté FIFA 16

N'Golo Kanté FIFA 16 Career Mode 球員評分

法國法國

N'Golo Kanté77 83

身高 169 cm5'7"

體重 69 kg152 lbs

慣用腳

出生日期 1991年3月29日

年齡 24

偏好位置 CMCDM

球員工作率 中等 / 高

非慣用腳

技能動作

價值 €9.500.000

價值 $10.500.000

價值 £7.000.000

球員薪資 €50.000

球員薪資 $50.000

球員薪資 £35.000

Changelog
李斯特城 FIFA 16 李斯特城

位置 LCM

球衣編號 14

已加入球會 2015年8月3日

合約時間長度 2019

球技

控球 77

盤球 73

防守

盯人 69

滑剷 76

攔截 80

心理質素

積極性 85

反應能力 78

進攻走位 68

攔截 87

視野 73

傳球能力

橫傳 67

短傳 79

長傳 77

體能

加速值 78

體力 90

力量 66

平衡 87

衝刺速度 80

敏捷性 74

彈跳 77

射門

頭槌 54

射門力道 72

終結能力 65

遠射 66

曲線 49

自由球 49

十二碼 54

凌空抽射 56

守門員

守門員走位能力 7

守門員飛身撲救 15

守門員接球能力 12

守門員踢球能力 10

守門員反應能力 10